นัดหมาย ค้นหาแพทย์ ติดต่อเรา

ฉีดวัคซีนรวมสุนัข และฉีดวัคซีนแมว

สุนัข ,แมว ,โรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง 7 ตุลาคม 2565 27,929 ครั้ง

         การฉีดวัคซีนรวมสุนัข และแมวถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่เป็นแล้วรักษาได้ยาก หรือเป็นแล้วมีโอกาสที่สุนัขและแมวของเราจะเสียชีวิตได้สูง ดังนั้นการฉีดวัคซีนหมาและฉีดวัคซีนแมว จึงเป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆ ให้ห่างไกลจากสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนลูกสุนัขและวัคซีนแมว

         เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ สำหรับการฉีดวัคซีนลูกสุนัขและลูกแมว คือจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยในช่วงที่จะทำวัคซีน เนื่องจากวัคซีนส่วนใหญ่ที่ใช้นั้น จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็น คือ การนำเชื้อก่อโรคมาผ่านกระบวนการทำให้เชื้ออ่อนกำลังลง โดยการที่สุนัขและแมวได้รับวัคซีนเข้าไปก็คล้ายกับการได้รับเชื้อเข้าไป แตกต่างกันก็ตรงที่ วัคซีนที่ฉีดเข้าไปนั้นจะไม่สามารถทำให้สุนัขและแมวเกิดโรคได้ เพราะเชื้อไม่มีกำลังมากพอ ที่จะก่อโรค เพียงแต่มีกำลังสำหรับเหนี่ยวนำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองและจดจำเชื้อเท่านั้น

         แต่อย่างไรก็ตาม การป่วยหลังจากที่เพิ่งฉีดวัคซีนอาจเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของร่างกาย เช่น มีไข้อ่อน ๆ ซึม กินอาหารลดลง เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด เป็นต้น ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน ดังนั้น คุณหมอจึงมักจะแนะนำ ให้เจ้าของงดอาบน้ำให้สุนัขหรือแมว 7 วันหลังจากฉีดวัคซีน

         ทั้งนี้การป่วยหลังจากการฉีดวัคซีนรวมสุนัขหรือวัคซีนรวมแมว บางครั้งอาจเกิดจากสุนัขหรือแมวอาจจะมีเชื้อแฝงอยู่ก่อน แต่ยังไม่แสดงอาการ เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปจึงทำให้แสดงอาการป่วยขึ้น ดังนั้นสุนัขที่เข้ารับการฉีดวัคซีนรวมสุนัขทุกครั้ง จะต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ โดยเจ้าของจะต้องสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงให้ดี ถ้าป่วยอยู่จะต้องทำการรักษาให้หายก่อนที่จะทำการฉีดวัคซีน

โรคติดเชื้อที่สำคัญในสุนัขและวัคซีนลูกสุนัข

 • โรคไข้หัดสุนัข ( Canine distemper )
 • โรคลำไส้อักเสบในสุนัข ( Canine Viral Parvo virus )
 • โรคเลปโตสไปโรซีสหรือโรคฉี่หนู ( Leptospirosis )
 • โรคตับอักเสบในสุนัข ( infectious Canine Hepatitis, Canine Adenovirus Infection )
 • โรคพิษสุนัขบ้า ( Rabies )
 • โรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ( Canine Infectious Tracheobronchitis : CIT, Kennel cough )

โปรแกรมวัคซีนในสุนัข

อายุชนิดวัคซีนครั้งที่
6  สัปดาห์
วัคซีนป้องกันโรคหวัดสุนัข
(ครั้งที่ 1)
8 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข, ลำไส้อักเสบ ,เลปโตสไปโรซิส ตับอักเสบ , พาราอินฟูลเอนซ่า
 (ครั้งที่ 1)
11 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข , ลำไส้อักเสบ ,เลปโตสไปโรซิส ตับอักเสบ , พาราอินฟูลเอนซ่า
(ครั้งที่ 2)
14 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข , ลำไส้อักเสบ ,เลปโตสไปโรซิส ตับอักเสบ , พาราอินฟูลเอนซ่า
(ครั้งที่ 3)
17 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า
(ครั้งที่ 1)
20 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า
( ครั้งที่ 2)
1  ปี
กระตุ้นวัคซีนสุนัขบ้า, ไข้หัดสุนัข, ลำไส้อักเสบ, เลปโตสไปโรซิส, ตับอักเสบ, พาราอินฟูลเอนซ่า
 

สุนัขที่เคยได้รับวัคซีนตามโปรแกรมแล้ว ให้รับการฉีดวัคซีนรวมสุนัขและวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง

โรคติดเชื้อที่สำคัญในแมว

 • โรคพิษสุนัขบ้า ( Rabies )
 • โรคช่องท้องอักเสบติดต่อ ( Feline infectious peritonitis : FIP )
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว ( Feline leukemia virus : FeLV )
 • โรคไข้หัดแมว ( Feline panleukopenia,Feline distemper )
 • โรคเอดส์แมว ( Feline Immunodeficiency Virus : FIV )
 • โรคหวัดแมว / โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว ( Feline infectious upper respiratory tract disease )

โปรแกรมวัคซีนในแมว

อายุชนิดวัคซีนครั้งที่
8 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ
(ครั้งที่ 1)
11 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ
 (ครั้งที่ 2)
14 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ
 (ครั้งที่ 3)
17 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า
(ครั้งที่ 1)
20 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า
(ครั้งที่ 2)
1  ปี
กระตุ้นวัคซีนพิษสุนัขบ้า, ไข้หัด และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ช่องปากและลิ้นอักเสบ
 

แมวที่เคยได้รับวัคซีนตามโปรแกรมแล้ว ให้ฉีดพิษสุนัขบ้าแมวและวัคซีนรวมกระตุ้น ปีละ 1 ครั้ง 


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่แนะนำ
Avatar
การฉีดวัคซีนรวมสุนัข และแมวถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่เป็นแล้วรักษาได้ยาก หรือเป็นแล้วมีโอกาสที่สุนัขและแมวของเราจะเสียชีวิตได้สูง ดังนั้นการฉีดวัคซีนหมาและฉีดวัคซีนแมว จึงเป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆ ให้ห่างไกลจากสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
Avatar
โปรแกรมดูแลสุขภาพ สุนัขและแมว ระยะสั้นและระยะยาว
มีให้เลือกทั้ง 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน
ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท ตรวจสุขภาพ วัคซีน ตรวจเลือด*(เฉพาะโปรแกรมที่กำหนด) ถ่ายพยาธิ ป้องกันเห็บหมัด