ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ

IMG_7405

ต้นเหตุของ “โรคพยาธิหนอนหัวใจ” มีสาเหตุมาจาก “ยุง” เมื่อยุงกัดสุนัขแล้วจะปล่อยพยาธิ ตัวอ่อน (ระยะติดต่อ) เข้าสู่เนื้อเยื่อหลอดเลือดและเดินทางไปที่หัวใจ แล้วค่อยๆ พัฒนาจนกลายเป็นตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ที่หัวใจ และ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตได้

heart_worm_thonglorpet-300x272

อาการของสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรค “พยาธิหนอนหัวใจ”

  • ไอ หอบ หายใจลำบาก
  • เหนื่อยง่าย
  • ท้องมาน
  • ซีด
  • บวมน้ำ

การป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจเริ่มได้ที่อายุ 2-3 เดือน มีการป้องกาันได้หลายวิธี เช่น หยอดหลังทุกเดือน กินยาทุกเดือน หรือฉีดยาปีละครั้ง หากไม่ได้รับป้องกันพยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่อง ควรตรวจหาพยาธิตัวแก่ก่อน และทำการวางแผนการรักษาและป้องกันต่อไป

 

โรคพยาธิหนอนหัวใจจะไม่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของท่านหากท่านดูแลและป้องกันสัตว์เลี้ยงของท่านจากโรคพยาธิหนอนหัวใจแต่เนิ่นๆ