คลินิกเนื้องอกและมะเร็ง

TUMORCANCER-CLINIC

การรักษา

 • Chemotherapy (เคมีรักษา)
 • Alternative medicine (แพทย์แผนทางเลือก)
 • Surgery   (รักษาด้วยการผ่าตัด)

เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัย

 • Cytology technique การอ่านเซลล์
 • Biopsy technique การตัดชิ้นเนื้อ เพื่อวินิจฉัย
 • X-ray
 • Ultrasound machine

เรื่อง “เจ้าทองหล่อ“

ประวัติของเจ้าทองหล่อ

ทองหล่อ สุนัขพันธุ์ Golden Retriever  น้ำหนัก 22 kg. เพศผู้ อายุ 15 ปี เป็นสุนัขอายุเยอะที่ดูแข็งแรง เจ้าของพาทองหล่อมาตรวจร่างกายประจำปี เจ้าทองหล่อได้ทำเอกซเรย์และอัลตราซาวด์ช่องท้อง ผลที่ได้เป็นดังนี้

ภาพเอกซเรย์

สรุปผลการตรวจวินิจฉัย

1 จากภาพเอกซเรย์ไม่พบสิ่งผิดปกติที่ชัดเจน แค่พบว่ามี แก๊ส อยู่ในท่อของลำไส้เล็ก

2 สิ่งที่พบในภาพอัลตราซาวด์

2.1 พบผนังกระเพาะอาหารในส่วนของ body มีลักษณะปกติมีความหนาประมาณ 0.43 cm. (ภาพที่ 3 ทางด้านขวา)

2.2 พบผนังกระเพาะอาหารส่วน Pyloric มีผนังที่หนาขึ้นและสูญเสียลักษณะการเรียงชั้นของผนังกระเพาะอาหารไป โดยมีความหนาของผนังกระเพาะประมาณ 1.11 cm.  (ภาพที่ 3 ทางด้านซ้าย) และมีเส้นผ่าศุนย์กลางของก้อน (cross section) บริเวณ Pyloric นี้ประมาณ 4.08 x 3.31 (ภาพที่ 4 และ 5)

 

ULTRASOUND DIAGNOSIS  

Heterogeneous mass at pylorus of stomach (เนื้องอกของกระเพาะอาหารส่วน Pylorus)

 

 COMMENT AND SUGGESTION

1 โดยปกติผนังของกระเพาะสามารถแบ่งออกได้เป็น  musosa, submucosa, muscular  และ serosa มีความหนาจากขอบ mucosa จนถึง serosa ไม่เกิน 0.5-0.7 cm.

2 ในรายของทองหล่อพบว่ามีลักษณะ lose of architecture ของผนังกระเพาะอาการบริเวณ pylorus และผนังหนามากว่าปกติมาก รอยโรคลักษณะที่พบในภาพที่ 3,4 และ 5 มักบ่งบอกถึงการเป็นก้อนเนื้อบริเวณ Pylorus

3 ภายหลังการทำ Biopsy บริเวณ pylorus พบว่าเจ้าทองหล่อเป็นมะเร็งชนิด Leiomyosarcoma ของผนังกระเพาะอาหาร

+ ข้อมูลศูนย์รักษา

TUMORCANCER-CLINIC

การรักษา

 • Chemotherapy (เคมีรักษา)
 • Alternative medicine (แพทย์แผนทางเลือก)
 • Surgery   (รักษาด้วยการผ่าตัด)

เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัย

 • Cytology technique การอ่านเซลล์
 • Biopsy technique การตัดชิ้นเนื้อ เพื่อวินิจฉัย
 • X-ray
 • Ultrasound machine
+ ตัวอย่างการรักษาเคส

เรื่อง “เจ้าทองหล่อ“

ประวัติของเจ้าทองหล่อ

ทองหล่อ สุนัขพันธุ์ Golden Retriever  น้ำหนัก 22 kg. เพศผู้ อายุ 15 ปี เป็นสุนัขอายุเยอะที่ดูแข็งแรง เจ้าของพาทองหล่อมาตรวจร่างกายประจำปี เจ้าทองหล่อได้ทำเอกซเรย์และอัลตราซาวด์ช่องท้อง ผลที่ได้เป็นดังนี้

ภาพเอกซเรย์

สรุปผลการตรวจวินิจฉัย

1 จากภาพเอกซเรย์ไม่พบสิ่งผิดปกติที่ชัดเจน แค่พบว่ามี แก๊ส อยู่ในท่อของลำไส้เล็ก

2 สิ่งที่พบในภาพอัลตราซาวด์

2.1 พบผนังกระเพาะอาหารในส่วนของ body มีลักษณะปกติมีความหนาประมาณ 0.43 cm. (ภาพที่ 3 ทางด้านขวา)

2.2 พบผนังกระเพาะอาหารส่วน Pyloric มีผนังที่หนาขึ้นและสูญเสียลักษณะการเรียงชั้นของผนังกระเพาะอาหารไป โดยมีความหนาของผนังกระเพาะประมาณ 1.11 cm.  (ภาพที่ 3 ทางด้านซ้าย) และมีเส้นผ่าศุนย์กลางของก้อน (cross section) บริเวณ Pyloric นี้ประมาณ 4.08 x 3.31 (ภาพที่ 4 และ 5)

 

ULTRASOUND DIAGNOSIS  

Heterogeneous mass at pylorus of stomach (เนื้องอกของกระเพาะอาหารส่วน Pylorus)

 

 COMMENT AND SUGGESTION

1 โดยปกติผนังของกระเพาะสามารถแบ่งออกได้เป็น  musosa, submucosa, muscular  และ serosa มีความหนาจากขอบ mucosa จนถึง serosa ไม่เกิน 0.5-0.7 cm.

2 ในรายของทองหล่อพบว่ามีลักษณะ lose of architecture ของผนังกระเพาะอาการบริเวณ pylorus และผนังหนามากว่าปกติมาก รอยโรคลักษณะที่พบในภาพที่ 3,4 และ 5 มักบ่งบอกถึงการเป็นก้อนเนื้อบริเวณ Pylorus

3 ภายหลังการทำ Biopsy บริเวณ pylorus พบว่าเจ้าทองหล่อเป็นมะเร็งชนิด Leiomyosarcoma ของผนังกระเพาะอาหาร