แปรงฟันและดูแลช่องปาก

brush-teeth2_thonglorpet

เมื่อช่องปากน้องสัตว์เลี้ยงไม่สะอาด จะทำให้มีกลิ่นปาก โน้มนำให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่นปวดฟัน เหงือกอักเสบ หินปูน กินอาหารไม่ได้ ติดเชื้อในหัวใจ ดังนั้นเราควรป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเรา โดยช่วยกันดูแลช่องปากและฟันให้น้องสัตว์เลี้ยงกัน

“ตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อย ปีละครั้ง รวมถึงการขูดหินปูนเป็นสิ่งที่จำเป็นในสุนัขและแมว”

  • สัตว์เลี้ยงอายุน้อยกว่า 9 เดือน ควรพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจฟันน้ำนมและฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่
  • สัตว์เลี้ยงอายุ 5 เดือน ถึง 12 เดือน ควรพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจหินปูนและโรคเหงือกอักเสบ
  • สัตว์เลี้ยงที่อายุเกิน 2 ปี ขึ้นไป ควรตรวจโรคเหงือกอักเสบความเสียหายของโครงสร้างฟัน และเนื้องอกในช่องปาก
  • ควรแปรงฟันทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 ครั้ง
  • ขูดหินปูนสม่ำเสมอ
  • ขอคำแนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องได้จากสัตวแพทย์