ศูนย์นำสัตว์เลี้ยงเดินทางข้ามประเทศ

กว่า 10 ปีที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้รับการร้องขอจากเจ้าของสัตว์ในการช่วยเหลือในการเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งกฏกติกาของแต่ละประเทศปลายทางมีความแตกต่างกัน ไปประเทศที่สัตว์เดินทางไปบ่อยๆ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สิงค์โปร์

ขั้นตอนและสิ่งที่ต้องคำนึง

สุขภาพสัตว์ PET Health

แต่ละประเทศมีกฎข้อบังคับเรื่องชนิด อายุ เพศและพันธุ์สัตว์แตกต่างกันไปเจ้าของจึงควรตรวจสอบกับประเทศปลายทางให้แน่นอน หลายสายการบินไม่รับสุนัขและแมวหน้าสั้นเพราะมีความเสี่ยงต่อการหายใจในขณะเดินทาง สัตว์เลี้ยงที่อายุน้อยหรืออายุมากเกินไป สัตว์เลี้ยงอ้วนและตื่นเต้นง่าย ก็จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำตาลต่ำ ภาวะ heat stroke เป็นต้น

 

Microchip ISO standard 11784 11785

หลายประเทศต้องการไมโครชิพเพื่อระบุตัวสุนัข ทางโรงพบาบาลได้เลือกใช้ระบบของไมโครชิพที่เป็นสากลและตรงตามที่หลายประเทศระบุ อีกทั้งเรายังจัดทำ microchip certificate เพื่อยืนยันหมายเลขและวันที่ทำ
1

Vaccination

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดในการเข้าและออกต่างประเทศทั้งนี้ตามกฏของแถบยุโรปและ ประเทศญี่ปุ่น สัตว์เลี้ยงควรได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมหรือหลังไมโครชิฟ และสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงคือ สมุดวัคซีนควรมี sticker ของวัคซีน วันที่ทำชัดเจนพร้อมชื่อและลายเซนต์ของคุณหมอผู้จัดทำ
12525243_460784380713046_616680454583281489_o

Rabies titer test ตรวจภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

หลายประเทศ ตัองการผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (rabies titer/serology test) ได้แก่ ประเทศกลุ่ม EU ญี่ปุ่น อังกฤษ ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ ดูไบเป็นต้น โดยแลปที่ส่งตรวจเลือดนั้นขึ้นอยู่กับการระบุของประเทศปลายทาง บางประเทศยอมรับแลปภายในประเทศไทยเช่น สิงคโปร์ เกาหลี บางประเทศยอมรับแลปแค่ประเทศตัวเองหรือต่างปรเทศ เช่น อิสราเอล กลุ่มประเทศ EU บางประเทศต้องส่งแลปจำเพาะเช่น Hawaii
นอกจากนี้บางประเทศยังต้องการตรวจโรคอื่นๆได้แก่ หวัดนก , trypnosome evansi, dirofilaria
3508_457355131055971_8265205301818637551_n

Health certificate ใบรับรองสุขภาพ

12885964_460784897379661_8501983471574691485_oโดยปกติ international health certificate หรือใบรับรองสุขภาพจะออกโดยสัตวแพทย์ที่ด่านตรวจสัตว์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่บางสายการบินต้องการใบรับรองสุขภาพก่อนเพื่อออกตั๋วหรือในรายที่สัตว์เลี้ยงมีปัญหาสุขภาพเช่นโรคผิวหนังหรือบาดแผลที่ไม่ได้เป็นโรคติดเชื้อต้องการให้สัตวแพทย์ประจำตัวออกใบรับรองเพื่อยืนยันกับสัตวแพทย์ที่ด่านว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเค้าพร้อมกับการเดินทางและจะไม่เป็นพาหะนำโรคไปสู่สัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ

Crate กล่องใส่สัตว์เลี้ยง

โรงพยาบาลมีกล่องและกระเป๋าที่เป็นที่ยอมรับของสายการบินจำหน่าย โดยการเลือกซื้อควรตรวจสอบข้อบังคับของสายการบินนั้นๆก่อน โดยปกติกล่องต้องมีขนาดใหญ่พอให้สัตว์ยืนและกลับตัวได้ มีความแข็งแรงและปลอดภัย