ศูนย์กายภาพ

IMG_9851

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากการดูแลที่ดี สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้มีความต้องการในการรักษาและดูแล  สัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับอาการสมรรถภาพเสื่อมถอยเป็นจำนวนมาก

ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ  ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน  เพื่อให้การวินิจฉัย การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้สัตว์เลี้ยงสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และนอกจากนี้ทางศูนย์กายภาพบำบัดยังมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีสมรรถภาพถดถอย  รวมถึงแนะนำการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีสมรรถภาพถดถอยเองที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงรวมถึงการดูแลที่ง่ายและถูกวิธีของเจ้าของสัตว์

 

การบริการ

ศูนย์กายภาพบำบัดสำหรับสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ  ได้ให้การบริการด้านกายภาพบำบัด โดยสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสัตว์ และมีพยาบาลที่ได้รับการอบรมเรื่องเครื่องมือกายภาพบำบัดและการดูแลสัตว์สมรรถภาพถดถอย

 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
  • การกายภาพสำหรับกรณีกระดูกหัก รวมถึงการกายภาพบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดกระดูกหัก
  • การกายภาพบำบัดสำหรับการอักเสบของข้อและเอ็น รวมถึงการกายภาพบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดข้อและเอ็น
  • การกายภาพบำบัดสำหรับข้อเสื่อม เช่น ข้อสะโพกเสื่อม ข้อศอกเสื่อม เป็นต้น
  • การกายภาพบำบัดกรณีเนื้อเยื่อติดกัน (fibrosis)
  • การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เช่น กรณีถูกกระทบกระแทก เป็นต้น
  • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
  • **การรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่ และแผลเรื้อรัง
 • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท
  • กายภาพก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดกรณีการบาดเจ็บของไขสันหลัง
  • การกายภาพบำบัดกรณีอัมพฤต อัมพาต
  • การกายภาพบำบัดสำหรับสัตว์สูงวัย

 

เครื่องมือทางการแพทย์

สุนัขที่ได้เข้ารับการทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีธาราบำบัดก็คือ น้องปอมปอม สุนัข พันธุ์ปอมเมอเรเนียน เพศผู้ อายุ 6 ปี มีประวัติการกระแทกบริเวณศรีษะ ทำให้สุนัขมีอาการทางสมองและเป็นอัมพาต ทั้ง 4 ขา  สัตวแพทย์ประจำคลินิกระบบประสาทได้ทำการรักษาทางยาจนพบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่สุนัขยังไม่สามารถทรงตัวยืนได้ จึงได้มีการส่งมายังคลินิกายภาพบำบัดเพื่อทำกายภาพบำบัดหลังจากที่อาการในระบบอื่นๆคงที่

โดยเมื่อสัตวแพทย์ประจำคลินิกกายภาพบำบัดได้ทำการประเมินอาการแล้ว ก็เริ่มทำการรักษาโดยการกระตุ้นไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อขาหลังทั้ง 2 ข้าง  และให้ลงยืนในน้ำทำให้สุนัขเริ่มมีแรงทรงตัวยืนได้เองในระยะสั้น ๆ  หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ได้เริ่มให้สุนัขเดินในลู่วิ่งน้ำ ( underwater treadmill) โดยการเดินในครั้งแรก ๆนั้นต้องทำการหัดให้สุนัขเดินโดยช่วยจับให้สุนัขก้าวขา หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ พบว่าสุนัขเริ่มเรียนรู้และกลับมาใช้ขาได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ(รูปที่2,3,4)  ขณะนี้น้องปอมปอมได้รับการรักษามานานประมาณ 1 เดือน พบว่าสามารถเดิน และทรงตัวได้ดีขึ้น และเริ่มมีการวิ่งได้บ้างแล้วค่ะ

+ ข้อมูลศูนย์รักษา

IMG_9851

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากการดูแลที่ดี สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้มีความต้องการในการรักษาและดูแล  สัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับอาการสมรรถภาพเสื่อมถอยเป็นจำนวนมาก

ศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ  ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน  เพื่อให้การวินิจฉัย การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้สัตว์เลี้ยงสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และนอกจากนี้ทางศูนย์กายภาพบำบัดยังมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีสมรรถภาพถดถอย  รวมถึงแนะนำการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีสมรรถภาพถดถอยเองที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงรวมถึงการดูแลที่ง่ายและถูกวิธีของเจ้าของสัตว์

 

การบริการ

ศูนย์กายภาพบำบัดสำหรับสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ  ได้ให้การบริการด้านกายภาพบำบัด โดยสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสัตว์ และมีพยาบาลที่ได้รับการอบรมเรื่องเครื่องมือกายภาพบำบัดและการดูแลสัตว์สมรรถภาพถดถอย

 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
  • การกายภาพสำหรับกรณีกระดูกหัก รวมถึงการกายภาพบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดกระดูกหัก
  • การกายภาพบำบัดสำหรับการอักเสบของข้อและเอ็น รวมถึงการกายภาพบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดข้อและเอ็น
  • การกายภาพบำบัดสำหรับข้อเสื่อม เช่น ข้อสะโพกเสื่อม ข้อศอกเสื่อม เป็นต้น
  • การกายภาพบำบัดกรณีเนื้อเยื่อติดกัน (fibrosis)
  • การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เช่น กรณีถูกกระทบกระแทก เป็นต้น
  • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
  • **การรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่ และแผลเรื้อรัง
 • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท
  • กายภาพก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดกรณีการบาดเจ็บของไขสันหลัง
  • การกายภาพบำบัดกรณีอัมพฤต อัมพาต
  • การกายภาพบำบัดสำหรับสัตว์สูงวัย

 

เครื่องมือทางการแพทย์

+ ตัวอย่างการรักษาเคส

สุนัขที่ได้เข้ารับการทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีธาราบำบัดก็คือ น้องปอมปอม สุนัข พันธุ์ปอมเมอเรเนียน เพศผู้ อายุ 6 ปี มีประวัติการกระแทกบริเวณศรีษะ ทำให้สุนัขมีอาการทางสมองและเป็นอัมพาต ทั้ง 4 ขา  สัตวแพทย์ประจำคลินิกระบบประสาทได้ทำการรักษาทางยาจนพบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่สุนัขยังไม่สามารถทรงตัวยืนได้ จึงได้มีการส่งมายังคลินิกายภาพบำบัดเพื่อทำกายภาพบำบัดหลังจากที่อาการในระบบอื่นๆคงที่

โดยเมื่อสัตวแพทย์ประจำคลินิกกายภาพบำบัดได้ทำการประเมินอาการแล้ว ก็เริ่มทำการรักษาโดยการกระตุ้นไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อขาหลังทั้ง 2 ข้าง  และให้ลงยืนในน้ำทำให้สุนัขเริ่มมีแรงทรงตัวยืนได้เองในระยะสั้น ๆ  หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ได้เริ่มให้สุนัขเดินในลู่วิ่งน้ำ ( underwater treadmill) โดยการเดินในครั้งแรก ๆนั้นต้องทำการหัดให้สุนัขเดินโดยช่วยจับให้สุนัขก้าวขา หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ พบว่าสุนัขเริ่มเรียนรู้และกลับมาใช้ขาได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ(รูปที่2,3,4)  ขณะนี้น้องปอมปอมได้รับการรักษามานานประมาณ 1 เดือน พบว่าสามารถเดิน และทรงตัวได้ดีขึ้น และเริ่มมีการวิ่งได้บ้างแล้วค่ะ