คลินิกช่องปากและฟัน

IMG_6353

การรักษาและบริการ

 • Dental scaling and polishing ( ขูดหินปูนและขัดฟัน)
 • Dental extraction (transalveolar technique, intra-alveolar technique, FORL in cat, Retained deciduous teeth)  (ถอนฟันด้วยเทคนิคต่างๆ)
 • Correction of oronasal fistular (ซ่อมโพรงที่เชื่อมจากช่องปากมาโพรงจมูก)
 • Oral nerve block (การบล็อกเส้นประสาทก่อนการถอนฟัน)
 • Intraoral X-ray (xray ช่องปากและฟัน)
 • Oral surgery (mastectomy, gingivectomy, mandibulectomy, maxillectomy, wiring of symphysis and ramus, plate ,reduce TMJ luxate, remove salivary gland, salivary duct tranposition ) (การผ่าตัดเนื้องอกต่างๆในช่องปาก การมัดลวด การย้ายท่อน้ำลาย การใส่เพลทซ่อมกรามที่หัก)
 • Restoration (filling composite resin/ amalgam, pulpectomy, pulpotomy) (การอุดฟัน)
 • Correction of malocclusion (Burr the teeth, prosthodontic) (ทันตกรรมประดิษฐ์ การดัดฟัน แก้ไขขากรรไกรผิดรูป)
 • Root canal treatment (การรักษารากฟัน)

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • อุปกรณ์ทำฟัน เช่น คีมถอนฟัน หัวโพรบวัดความลึกของร่องเหงือก ที่ถอนฟันน้ำนม ที่ขูดหินปูน
 • Unit ทำฟัน เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า หัวกรอความเร็วสูงและต่ำ หัวขัดฟันและผงขัดฟัน
 • เครื่อง x-ray ฟัน
 • สีย้อมดูคราบพลัค
 • ฟลูออไรด์
 • อุปกรณ์อุดฟัน
 • อุปกรณ์จัดฟัน
 • อุปกรณ์รักษารากฟัน

          สุนัขพันธุ์ผสม เพศผู้ อายุ 7 ปีครึ่งมาด้วยภาวะ มีฝีที่รากฟันประทุออกมาที่แก้มและทานอาหารลดลง ทำการ x ray ฟันและตรวจทางทันตกรรมพบว่าเป็นฝีที่รากฟันเขี้ยวจึงทำการถอนออกและเย็บเหงือกดังรูปภาพ หลังจากนั้นสุนัขสามารถทานอาหารได้เป็นปกติ

+ ข้อมูลศูนย์รักษา

IMG_6353

การรักษาและบริการ

 • Dental scaling and polishing ( ขูดหินปูนและขัดฟัน)
 • Dental extraction (transalveolar technique, intra-alveolar technique, FORL in cat, Retained deciduous teeth)  (ถอนฟันด้วยเทคนิคต่างๆ)
 • Correction of oronasal fistular (ซ่อมโพรงที่เชื่อมจากช่องปากมาโพรงจมูก)
 • Oral nerve block (การบล็อกเส้นประสาทก่อนการถอนฟัน)
 • Intraoral X-ray (xray ช่องปากและฟัน)
 • Oral surgery (mastectomy, gingivectomy, mandibulectomy, maxillectomy, wiring of symphysis and ramus, plate ,reduce TMJ luxate, remove salivary gland, salivary duct tranposition ) (การผ่าตัดเนื้องอกต่างๆในช่องปาก การมัดลวด การย้ายท่อน้ำลาย การใส่เพลทซ่อมกรามที่หัก)
 • Restoration (filling composite resin/ amalgam, pulpectomy, pulpotomy) (การอุดฟัน)
 • Correction of malocclusion (Burr the teeth, prosthodontic) (ทันตกรรมประดิษฐ์ การดัดฟัน แก้ไขขากรรไกรผิดรูป)
 • Root canal treatment (การรักษารากฟัน)

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • อุปกรณ์ทำฟัน เช่น คีมถอนฟัน หัวโพรบวัดความลึกของร่องเหงือก ที่ถอนฟันน้ำนม ที่ขูดหินปูน
 • Unit ทำฟัน เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า หัวกรอความเร็วสูงและต่ำ หัวขัดฟันและผงขัดฟัน
 • เครื่อง x-ray ฟัน
 • สีย้อมดูคราบพลัค
 • ฟลูออไรด์
 • อุปกรณ์อุดฟัน
 • อุปกรณ์จัดฟัน
 • อุปกรณ์รักษารากฟัน
+ ตัวอย่างการรักษาเคส

          สุนัขพันธุ์ผสม เพศผู้ อายุ 7 ปีครึ่งมาด้วยภาวะ มีฝีที่รากฟันประทุออกมาที่แก้มและทานอาหารลดลง ทำการ x ray ฟันและตรวจทางทันตกรรมพบว่าเป็นฝีที่รากฟันเขี้ยวจึงทำการถอนออกและเย็บเหงือกดังรูปภาพ หลังจากนั้นสุนัขสามารถทานอาหารได้เป็นปกติ