ศูนย์ระบบประสาท

เคยไหมที่สัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการประหลาด ดังต่อไปนี้
– หัวเอียง
– เดินวน
– ตาส่าย
– ตาเหล่
– ชัก
– ก้าวขากว้างราวกับเดินสวนสนาม
– ทรงตัวไม่ได้
– พฤติกรรมเปลี่ยน
– ร้องเจ็บเมื่อถูกอุ้มหรือจับตามตัว
– นั่งเหม่อลอย
– เหยียดเกร็ง
– หัวสั่น
– ขาอ่อนแรง
– เป็นลมหมดสติเฉียบพลัน

อาการเหล่าน้องสัตว์เลี้ยงของคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทก็ได้นะครับ ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเร่งด่วน

การรักษาและการวินิจฉัยโรค

โรคทางสมอง
– โรคลมชัก (epilepsy)
– เนื้องอกในสมอง (brain tumor)
– โรคสมองบวมน้ำ (hydrocephalus)
– โรคบ้านหมุน (vestibular syndrome)
– สมองอักเสบ (inflammatory brain disease)
– หลอดเลือดสมองตีบ (stroke)
– โรคสมองเสื่อม (cognitive dysfunction)
– สมองกระทบกระเทือนจากการกระแทก (brain
trauma)

โรคไขสันหลัง
– หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท/ไขสันหลัง (Intervertebral disc herniation)
– เนื้องอกไขสันหลัง (spinal cord tumor)
– ไขสันหลังขาดเลือด (fibrocartilagenous embolism)
– ไขสันหลังอักเสบจากการติดเชื้อ (Discospondylitis)

โรคของปลายประสาท
– ปลายประสาทอ่อนแรงจากปัญหาฮอร์โมน
– ปลายประสาทอ่อนแรงจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เครื่องมือวินิจฉัย
– x-ray
– Brain ultrasound (อัลตร้าซาวด์สมอง)
– CT scan
– MRI
– CSF analysis (การเจาะน้ำไขสันหลัง)