ศูนย์อายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

การรักษา

 • ตรวจ รักษาโรคทางอายุรกรรม ต่างๆ อันได้แก่ โรคในระบบทางเดินอาหาร ตับและตับอ่อน ระบบต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน , เบาจืด , hypo และ hyperadrenocorticism , hypo และ hyper thyroids เป็นต้น) ระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ และโรคติดเชื้อต่างๆ
  : เก็บและถ่ายเลือด รวมทั้งผลิตภัณฑ์เลือด
  : เคสฉุกเฉิน และดูแลสัตว์ป่วยในภาวะวิกฤติ

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • อุปกรณ์ เก็บ และ ถ่ายเลือด
 • ยาที่ใช้ตรวจวินิจฉัย โรค ของ ต่อมไร้ท่อ
 • อุปกรณ์ ตรวจติดตามอาการให้ห้องผู้ป่วยวิกฤติ ; เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือด เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจค่าเป็นกรดด่างในกระแสเลือด
 • อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัย ต่างๆ
  – กล้องจุลทรรศน์
  – เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล
  – เครื่องอัลตราซาวด์
  – เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ekg)
  – ชุดตรวจ สำหรับ แยกโรคติดเชื้อ และ โรคอื่นๆทั้งในสุนัขและแมว เช่น snap parvo virus , distemper virus testkit ,snap combo ใช้ตรวจ เอดส์แมว และ ลิวคีเมียแมว , snap4dx ใช้ตรวจ พยาธิเม็ดเลือดและพยาธิหนอนหัวใจ , snap cpl ตรวจหาภาวะตับอ่อนอักเสบ
  – เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (glucometer)
  – อุปกรณ์ และ เครื่องมือในการ สวนและตรวจปัสสาวะ (combur)

IMG_7606