ศูนย์ เอ็กซเรย์ ซีทีสแกน อัลตร้าซาวด์

           อัชตร้าซาวด์ คือ คลื่นเสียงชนิดหนึ่ง (Sound wave) โดยมีความถี่ เสียงตั้งแต่ 2-10 เมกกะเฮิร์ต (MHz.) เครื่องอัลตร้าซาวด์จะปล่อยคลื่นเสียงออกไปกระทบที่อวัยวะสัตว์จากนั้นจะมีการสะท้อนกลับ ของคลื่นเสียงไปยังเครื่อง อัลตร้าซาวด์จะปรากฎเป็นภาพที่จอภาพของเครื่องอัลตราซาวด์

1385878491841d76cbf46a0a3fabb35b4269ddc9a1

ประโยชน์ของการตรวจอัลตร้าซาวด์

 • ตรวจการตั้งท้องของสัตว์เลี้ยงได้ตั้งแต่อายุตั้งครรภ์ 28 วัน
 • ตรวจหานิ่วในทางเดินปัสสาวะ เช่น ไต ท่อไต กระเพาะ ปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ
 • ตรวจหานิ่วในถุงน้ำดี
 • ตรวจหาการเกิดสภาวะมดลูกอักเสบ
 • ตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะในช่องท้อง เช่น ตับ ม้าม ไต กระเพาะ สำไส้ รังไข่ และ มดลูก
 • ตรวจหาเนื้องอกในช่องอก
 • ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ และ ลิ้นหัวใจ
 • ตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ ตา เลนส์ตา และ จอประสาทตา

ประโยชน์ของ CTSCAN

 • CTSCAN เป็นเครื่องมือ เอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย

ประโยชน์ของ X-RAY

 • การ X-RAY ด้วยระบบ ดิจิตอล ภาพที่ได้เป็นภาพดิจิตอลมีความคมชัดมากขึ้นและไม่เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาเมื่อเทียบกับฟิล์ม,ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเร็วขึ้น

278

หมอกบมือ ซาวด์ (อัลตราซาวด์)

ตอน เรื่องของน้อง โมเอ้

 • โมเอ้ สุนัขพันธุ์ French Bulldog  น้ำหนัก 10 kg. เพศผู้ อายุ 5 ปี
 • มีประวัติเนื้องอกที่ถุงหุ้มอัณทะเมื่อหลายเดือนก่อน ผลชินเนื้อเป็น Mast cell tumor
 • วันที่โมเอ้เข้ารับการทำอัลตราซาวด์ โมเอ้มีอาการ อาเจียน เบื่ออาหาร และ คลำพบต่อมน้ำเหลืองบริเวณหว่างขาโตผิดปกติ
 • โมเอ้ได้เจาะเลือดไปตรวจด้วยพบว่ามีพยาธิในเม็ดเลือด ส่วนค่าเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวอยู่ในระดับ ปกติ ค่าตับ และค่าไตก็อยู่ในระดับปกติ
 • +++ Mast cell tumor เป็นมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุดในสุนัข +++
 • โมเอ้ถูกส่งตัวมาหาหมอกบมือซาวด์ คุณหมอจึงทำการวินิจฉัยน้องโมเอ้ด้วยการ เอกซเรย์ และ อัลตราซาวด์

ภาพเอกซเรย์และภาพอัลตราซาวด์

440

ภายหลังจากที่น้องโมเอ้ได้รักการวินิจฉัยด้วยการทำเอกซเรย์และอัลตรา
ซาวด์ หมอกบมือซาวด์ ก็จะขอสรุปการวินิจฉัยดังนี้ครับ

 • ม้ามของน้องโมเอ้โต และมีก้อนเล็ก ๆ เป็นจุดกลมสีดำในเนื้อม้าม สาเหตุน่า
  จะมาจากโมเอ้ติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือด และหมอสงสัยว่าอาจจะมีเนื้อมะเร็ง
  ในม้ามด้วย
 • พบต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง และ หว่างขาโต ซึ่งสงสัยว่าน่าจะเกิดขึ้นจากมีการกระจายของมะเร็งชนิด Mast cell tumor ที่มีจุดตั้งต้นมาจากถุงหุ้มอัณทะ
 • นอกจากนี้แล้วหมอกบมือซาวด์ยังตรวจพบว่ามะเร็งชนิด Mast cell tumor ได้กระจายเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว โดยนำเลือดของน้องโมเอ้ไปทำเทคนิคพิเศษจึงได้พบมะเร็งชนิด Mast cell tumor นี้ในกระแสเลือด
 • สรุปการวินิจฉัยทั้งหมด โมเอ้เป็นมะเร็ง ชนิด Mast cell tumor stage IV คือ มะเร็งมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง ม้าม และกระแสเลือด
+ ข้อมูลศูนย์รักษา

           อัชตร้าซาวด์ คือ คลื่นเสียงชนิดหนึ่ง (Sound wave) โดยมีความถี่ เสียงตั้งแต่ 2-10 เมกกะเฮิร์ต (MHz.) เครื่องอัลตร้าซาวด์จะปล่อยคลื่นเสียงออกไปกระทบที่อวัยวะสัตว์จากนั้นจะมีการสะท้อนกลับ ของคลื่นเสียงไปยังเครื่อง อัลตร้าซาวด์จะปรากฎเป็นภาพที่จอภาพของเครื่องอัลตราซาวด์

1385878491841d76cbf46a0a3fabb35b4269ddc9a1

ประโยชน์ของการตรวจอัลตร้าซาวด์

 • ตรวจการตั้งท้องของสัตว์เลี้ยงได้ตั้งแต่อายุตั้งครรภ์ 28 วัน
 • ตรวจหานิ่วในทางเดินปัสสาวะ เช่น ไต ท่อไต กระเพาะ ปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ
 • ตรวจหานิ่วในถุงน้ำดี
 • ตรวจหาการเกิดสภาวะมดลูกอักเสบ
 • ตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะในช่องท้อง เช่น ตับ ม้าม ไต กระเพาะ สำไส้ รังไข่ และ มดลูก
 • ตรวจหาเนื้องอกในช่องอก
 • ตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ และ ลิ้นหัวใจ
 • ตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ ตา เลนส์ตา และ จอประสาทตา

ประโยชน์ของ CTSCAN

 • CTSCAN เป็นเครื่องมือ เอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย

ประโยชน์ของ X-RAY

 • การ X-RAY ด้วยระบบ ดิจิตอล ภาพที่ได้เป็นภาพดิจิตอลมีความคมชัดมากขึ้นและไม่เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาเมื่อเทียบกับฟิล์ม,ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเร็วขึ้น
+ ตัวอย่างการรักษาเคส

278

หมอกบมือ ซาวด์ (อัลตราซาวด์)

ตอน เรื่องของน้อง โมเอ้

 • โมเอ้ สุนัขพันธุ์ French Bulldog  น้ำหนัก 10 kg. เพศผู้ อายุ 5 ปี
 • มีประวัติเนื้องอกที่ถุงหุ้มอัณทะเมื่อหลายเดือนก่อน ผลชินเนื้อเป็น Mast cell tumor
 • วันที่โมเอ้เข้ารับการทำอัลตราซาวด์ โมเอ้มีอาการ อาเจียน เบื่ออาหาร และ คลำพบต่อมน้ำเหลืองบริเวณหว่างขาโตผิดปกติ
 • โมเอ้ได้เจาะเลือดไปตรวจด้วยพบว่ามีพยาธิในเม็ดเลือด ส่วนค่าเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวอยู่ในระดับ ปกติ ค่าตับ และค่าไตก็อยู่ในระดับปกติ
 • +++ Mast cell tumor เป็นมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุดในสุนัข +++
 • โมเอ้ถูกส่งตัวมาหาหมอกบมือซาวด์ คุณหมอจึงทำการวินิจฉัยน้องโมเอ้ด้วยการ เอกซเรย์ และ อัลตราซาวด์

ภาพเอกซเรย์และภาพอัลตราซาวด์

440

ภายหลังจากที่น้องโมเอ้ได้รักการวินิจฉัยด้วยการทำเอกซเรย์และอัลตรา
ซาวด์ หมอกบมือซาวด์ ก็จะขอสรุปการวินิจฉัยดังนี้ครับ

 • ม้ามของน้องโมเอ้โต และมีก้อนเล็ก ๆ เป็นจุดกลมสีดำในเนื้อม้าม สาเหตุน่า
  จะมาจากโมเอ้ติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือด และหมอสงสัยว่าอาจจะมีเนื้อมะเร็ง
  ในม้ามด้วย
 • พบต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง และ หว่างขาโต ซึ่งสงสัยว่าน่าจะเกิดขึ้นจากมีการกระจายของมะเร็งชนิด Mast cell tumor ที่มีจุดตั้งต้นมาจากถุงหุ้มอัณทะ
 • นอกจากนี้แล้วหมอกบมือซาวด์ยังตรวจพบว่ามะเร็งชนิด Mast cell tumor ได้กระจายเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว โดยนำเลือดของน้องโมเอ้ไปทำเทคนิคพิเศษจึงได้พบมะเร็งชนิด Mast cell tumor นี้ในกระแสเลือด
 • สรุปการวินิจฉัยทั้งหมด โมเอ้เป็นมะเร็ง ชนิด Mast cell tumor stage IV คือ มะเร็งมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง ม้าม และกระแสเลือด