อาหารที่เหมาะสม

 

Food-for-Dogs2_thonglorpet

สัตว์เลี้ยงควรได้รับอาหารที่เหมาะสมตามช่วงอายุ สายพันธุ์ ลักษณะนิสัย และวิถีชีวิต รวมถึงภาวะสภาพร่างกาย เช่น การเจ็บป่วย หรือตั้งครรภ์

สุนัขที่มีน้ำหนักตัวเกณฑ์มาตรฐาน จะมีอายุไขเฉลี่ยยาวขึ้น 15%

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกอาหารได้แก่

  • อายุ เพศ พันธุ์
  • ภาวะต่างๆของสัตว์เลี้ยง เช่น การตั้งครรภ์ การดูแลหลังทำหมัน
  • คะแนนร่างกาย (Body Condition Score)
  • กิจกรรมในแต่ละวัน