ศูนย์โรคหัวใจและระบบหายใจ

IMG_7405

           “ หลายครั้งที่หลายครอบครัวต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรักไปก่อนเวลาอันควร สาเหตุหนึ่งนั้นเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว “

เช่นเดียวกันกับมนุษย์   สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวที่ปัจจุบันเป็นเสมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเรา ก็สามารถป่วยเป็นโรคหัวใจได้เช่นกัน การดูแลสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ตรวจพบสิ่งผิดปกติและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ย่อมจะทำให้เพื่อนอันเป็นที่รักของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันกับเราไปได้นานๆ สาเหตุของโรคหัวใจส่วนใหญ่มักเกิดจากความเสื่อมและเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  เมื่อสุนัขเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถสังเกตได้ เช่น หอบและเหนื่อยง่าย ไอโดยเฉพาะเวลากลางคืน  หรือแม้กระทั่งพบอาการเป็นลม ร่วมกับการตรวจร่างกายด้วยการฟังเสียงหัวใจ การถ่ายภาพรังสีของช่องอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) และ อัลตราซาวน์หัวใจ (Echocardiogram) แล้วพบความผิดปกติ นั่นจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าสุนัขควรจะต้องเข้ารับการรักษา และใช้ยาในการควบคุมโรค เพราะโรคหัวใจเป็นโรคที่สามารถพัฒนาสู่สภาวะที่แย่ลงเรื่อยๆ ตามลำดับได้

จุดเด่นของทีม

 • มีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะทาง ดูแลด้านโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ
 • มีความพร้อมและความทันสมัย ของอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัย
 • มีทีมงานบุคลากรและพยาบาลที่เป็นมืออาชีพ
 • มีสถานที่ที่พร้อมในการดูแลแม้ในสภาวะวิกฤต

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • เครื่องถ่ายภาพรังสีด้วยระบบ Digital X-ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram – EKG)
 • อัลตราซาวน์หัวใจ (Echocardiogram)
 • เครื่องตรวจติดตามผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 24 ชั่วโมง (Holter)
 • Intensive care unit (ICU)

          น้องเต้าฮวย สุนัขพันธุ์ปอม อายุ 11 ปี 9 เดือน มีอาการไอ หายใจลำบาก และเริ่มไอมากขึ้น เข้ารับการรักษาครั้งแรกโดยพบสภาวะฉุกเฉิน คือ ไอแห้ง หอบ หายใจลำบาก การหายใจแต่ละครั้งต้องอ้าปากเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้น เบื้องต้นได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่าเต้าฮวยมีเสียงหัวใจที่ผิดปกติ ร่วมกับการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เสียงหายใจดังขึ้น และไอตลอดที่ทำการตรวจร่างกาย ขณะที่ตรวจหากได้รับออกซิเจนจะทำให้สีของเยื่อเมือกดูดีขึ้น จากนั้นทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการถ่ายภาพรังสีและตรวจคลท่นไฟฟ้าหัวใจ พบว่า ขนาดของหัวใจใหญ่กว่าปกติ และมีน้ำภายในช่องอก ร่วมกับการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ จากการตรวจทั้งหมดสรุปว่าน้องเต้าฮวยอยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน (Congestive heart failure)

รูปภาพแสดงถ่ายภาพทางรังสีช่องอกของเต้าฮวย พบว่า ขนาดของหัวใจมีขนาดใหย่กว่าปกติ และพบน้ำที่บริเวณขั้วปอด

                น้องเต้าฮวยได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ และเข้ารักษาตัวเป็นป่วยในที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเพื่อกู้ภาวะฉุกเฉินดังกล่าว โดยเต้าฮวยได้รับการดูแลอย่างใกล้ภายในตู้ออกซิเจนตลอด 24 ชั่วโมงมีการตรวจติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด และได้รับยาเพื่อช่วยพยุงอาการสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างต่อเนื่องจนพ้นขีดอันตราย

                ปัจจุบัน เต้าฮวยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย และเป็นคนไข้ประจำของศูนย์โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีการตรวจติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ

            สิ่งสำคัญที่สุดของการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคหัวใจคือ ความเอาใจใส่ในการดูแล ถึงว่าภาวะโรคหัวใจจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างเช่นโรคอื่นๆ แต่หากเจ้าของให้ความใส่ใจดูและอย่างใกล้ชิดตามคำแนะนำของสัตวพทย์ และเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษากับสัตวแพทย์ผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ ย่อมทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี อายุยืนยาว และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปตราบนานเท่านาน

 

ด้วยรักจากใจ

ศูนย์โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ ( Cardio-Respiratory care center)

+ ข้อมูลศูนย์รักษา

IMG_7405

           “ หลายครั้งที่หลายครอบครัวต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรักไปก่อนเวลาอันควร สาเหตุหนึ่งนั้นเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว “

เช่นเดียวกันกับมนุษย์   สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวที่ปัจจุบันเป็นเสมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเรา ก็สามารถป่วยเป็นโรคหัวใจได้เช่นกัน การดูแลสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ตรวจพบสิ่งผิดปกติและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ย่อมจะทำให้เพื่อนอันเป็นที่รักของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันกับเราไปได้นานๆ สาเหตุของโรคหัวใจส่วนใหญ่มักเกิดจากความเสื่อมและเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  เมื่อสุนัขเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถสังเกตได้ เช่น หอบและเหนื่อยง่าย ไอโดยเฉพาะเวลากลางคืน  หรือแม้กระทั่งพบอาการเป็นลม ร่วมกับการตรวจร่างกายด้วยการฟังเสียงหัวใจ การถ่ายภาพรังสีของช่องอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) และ อัลตราซาวน์หัวใจ (Echocardiogram) แล้วพบความผิดปกติ นั่นจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าสุนัขควรจะต้องเข้ารับการรักษา และใช้ยาในการควบคุมโรค เพราะโรคหัวใจเป็นโรคที่สามารถพัฒนาสู่สภาวะที่แย่ลงเรื่อยๆ ตามลำดับได้

จุดเด่นของทีม

 • มีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะทาง ดูแลด้านโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ
 • มีความพร้อมและความทันสมัย ของอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัย
 • มีทีมงานบุคลากรและพยาบาลที่เป็นมืออาชีพ
 • มีสถานที่ที่พร้อมในการดูแลแม้ในสภาวะวิกฤต

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • เครื่องถ่ายภาพรังสีด้วยระบบ Digital X-ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram – EKG)
 • อัลตราซาวน์หัวใจ (Echocardiogram)
 • เครื่องตรวจติดตามผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 24 ชั่วโมง (Holter)
 • Intensive care unit (ICU)
+ ตัวอย่างการรักษาเคส

          น้องเต้าฮวย สุนัขพันธุ์ปอม อายุ 11 ปี 9 เดือน มีอาการไอ หายใจลำบาก และเริ่มไอมากขึ้น เข้ารับการรักษาครั้งแรกโดยพบสภาวะฉุกเฉิน คือ ไอแห้ง หอบ หายใจลำบาก การหายใจแต่ละครั้งต้องอ้าปากเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้น เบื้องต้นได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่าเต้าฮวยมีเสียงหัวใจที่ผิดปกติ ร่วมกับการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เสียงหายใจดังขึ้น และไอตลอดที่ทำการตรวจร่างกาย ขณะที่ตรวจหากได้รับออกซิเจนจะทำให้สีของเยื่อเมือกดูดีขึ้น จากนั้นทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการถ่ายภาพรังสีและตรวจคลท่นไฟฟ้าหัวใจ พบว่า ขนาดของหัวใจใหญ่กว่าปกติ และมีน้ำภายในช่องอก ร่วมกับการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ จากการตรวจทั้งหมดสรุปว่าน้องเต้าฮวยอยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน (Congestive heart failure)

รูปภาพแสดงถ่ายภาพทางรังสีช่องอกของเต้าฮวย พบว่า ขนาดของหัวใจมีขนาดใหย่กว่าปกติ และพบน้ำที่บริเวณขั้วปอด

                น้องเต้าฮวยได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ และเข้ารักษาตัวเป็นป่วยในที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเพื่อกู้ภาวะฉุกเฉินดังกล่าว โดยเต้าฮวยได้รับการดูแลอย่างใกล้ภายในตู้ออกซิเจนตลอด 24 ชั่วโมงมีการตรวจติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด และได้รับยาเพื่อช่วยพยุงอาการสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างต่อเนื่องจนพ้นขีดอันตราย

                ปัจจุบัน เต้าฮวยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย และเป็นคนไข้ประจำของศูนย์โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีการตรวจติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ

            สิ่งสำคัญที่สุดของการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคหัวใจคือ ความเอาใจใส่ในการดูแล ถึงว่าภาวะโรคหัวใจจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างเช่นโรคอื่นๆ แต่หากเจ้าของให้ความใส่ใจดูและอย่างใกล้ชิดตามคำแนะนำของสัตวพทย์ และเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษากับสัตวแพทย์ผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ ย่อมทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี อายุยืนยาว และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปตราบนานเท่านาน

 

ด้วยรักจากใจ

ศูนย์โรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ ( Cardio-Respiratory care center)