อาบน้ำ เช็ดหู ตัดเล็บ บีบต่อม

IMG_8244

grooming3_thonglorpet-300x195

อาบน้ำ

การอาบน้ำให้กับสัตว์เลี้ยงควรอาบ เดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตัว สัตว์เลี้ยงและเป็นการช่วยให้ไม่เกิดโรคผิวหนัง

grooming2_thonglorpet-300x296

 

เช็ดหู

การเช็ดหูทำความสะอาดหูช่วยป้องกันช่องหูอักเสบ การทำความสะอาดหูควรใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับทำความสะอาดหูโดยเฉพาะ การเช็ดทำความสะอาดช่องหูควรทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

ตัดเล็บ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

ตัดเล็บ

ควรเริ่มฝึกหัดตัดเล็บตั้งแต่เล็กๆ โดยอาจจะมีการให้ขนมหรือเล่น ด้วยเพื่อลดความกลัว โดยปกติตัดเล็บทุก 1-2 เดือน

บีบต่อมก้น

บีบต่อม

ต่อมข้างก้นจะผลิตของเหลว ที่มีกลิ่น โดยมากแล้วจะพบในสุนัข มากกว่าแมวโดยต่อมข้างก้นควรบีบเอาของเหลวออกเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อสุขภาพอนามัย ที่ดีของสัตว์เลี้ยง