ห้องพักส่วนตัว

ลักษณะห้องพักเดี่ยว

  • สำหรับฝากเลี้ยงและสัตว์ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤติหรือสัตว์แพทย์อนุญาติให้พักห้องเดี่ยวได้
  • เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถพักรวมกับสัตวเลี้ยงเสมือนอยู่บ้าน
  • ภายในห้องมีบริการ ผ้าขนหนูสัตว์เลี้ยง ชามน้ำ อาหาร ระบบออกซิเจน ทีวี ตู้เย็น และห้องน้ำสำหรับเจ้าของภายในห้องมีบริการ น้ำดื่ม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู สบู่ที่อำนวยความสะดวก
  • มีพยาบาลคอยดูแล ตามแผนการตรวจและรักษาของสัตวแพทย์เจ้าของไข้ตลอด 24 ชั่วโมง

การดูแลประจำวันสัตว์พักห้องเดี่ยว

  • ดูแลการให้ยา อาหาร และน้ำ ตามแผนการดูแลและรักษาของสัตวแพทย์
  • ดูแลการปล่อย อึ-ฉี่ ประจำวัน
  • ดูแลความสะอาดตัวสัตว์ ที่นอน ผ้าห่ม
  • จดบันทึกประจำวัน (การให้อาหาร ยาและอาการผิดปกติ เพื่อเป็นข้อมูลการรักษาของสัตวแพทย์)
  • มีสัตวแพทย์ขึ้นตรวจประจำวัน ตามอาการป่วย