ดูแลสัตว์แรกเกิด

Nursery-room_thonglorpet.

ลักษณะ ห้องพักอนุบาล

 • รับดูแลแม่อุ้มท้องที่เป็นหมาและแมวใกล้คลอด
 • ไม่มีเห็บเห็บ-หมัดและวัคซีนครบ
 • รับเลี้ยงลูกหมา ลูกแมว ตั้งแต่ แรกคลอด – 45 วัน
 • มีพยาบาลดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง คอยสังเกตุ อึ – ฉี่
 • มีการอบฆ่าเชื้อขวดนมทุกวันหลังใช้งาน
 • มีไฟกก   ผ้าห่ม ขวดนม ไว้รองรับ
 • มีตู้ออกซิเจน ไว้รองรับลูกหมาลูกแมวที่ อาการวิกฤติ

การดูแลประจำวัน สัตว์พักห้องอนุบาล

 • ดูแลลูกหมา แมว ที่คลอดมาปกติหรือพิการ
 • ดูแลการให้นม น้ำและยา ตามแผนการดูและรักษาของสัตวแพทย์
 • ดูแลการกระตุ้นการ อึ-ฉี่ ประจำวัน
 • ดูแลความสะอาดตัวสัตว์ การให้ความความอบอุ่น
 • จดบันทึกประจำวัน (การให้นม น้ำ ยา น้ำหนัก และอาการผิดปกติ)
 • มีสัตวแพทย์ขึ้นตรวจประจำวัน