ดูแลสุนัขสูงวัย

elderly-care5_thonglorpet

ลักษณะ ห้องพักสัตว์เลี้ยงชรา

 • รับดูแลสัตว์เลี้ยง ชรา อัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • ไม่มีเห็บเห็บ-หมัดและวัคซีนครบ
 • มีอุปกรณ์สำหรับสัตว์ชรา ที่นอนเบาะลม ชามน้ำ ชามอาหาร ผ้าห่ม
 • มีที่นอนเบาะลมไว้คอยบริการ เพื่อป้องกันแผลกดทับ
 • มีพยาบาลดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง

การดูแลประจำวัน ห้องพักสัตว์เลี้ยง

 • ดูแลการให้อาหาร น้ำและยา ตามแผนการดูและรักษาของสัตวแพทย์
 • ดูแลการ อึ-ฉี่ และความสะอาดประจำวัน
 • ดูแลคอยพลิกตัว ทุก 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันแผลกดทับ
 • ทำกายภาพเบื้องต้นตามสัตวแพทย์สั่ง เช่น ยืดหดขา พยุงเดิน
 • ดูแลความสะอาดที่นอน ผ้าห่ม
 • จดบันทึกประจำวัน (การให้อาหาร ยาและอาการผิดปกติ เพื่อเป็นข้อมูลการรักษาของสัตวแพทย์)
 • มีสัตวแพทย์ขึ้นตรวจประจำวัน ตามอาการป่วย