ฉีดวัคซีนตรวจภูมิคุ้มกันและตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่แรกเกิดและทุกช่วงวัย

IMG_7622-1024x683

ลูกสุนัข

  • สามารถเริ่มได้เมื่อสุนัขอายุครบ 1 เดือนครึ่งขึ้นไป
  • เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันถึงระดับที่ ป้องกันโรคได้ ในกรณีที่สุนัขเคยได้รับการฉีดวัคซีนครบตามโปรแกรมแล้วให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันปีละ 1 เข็ม
  • สำหรับวัคซีนรวมสามารถตรวจภูมิคุ้มกัน โดยเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันโรคก่อนฉีด หากพบว่าระดับภูมิคุ้มกันน้อยจนไม่สามารถป้องกันโรคได้จึงค่อยฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน

ลูกแมว

  • สามารถเริ่มได้เมื่อแมวอายุครบ 2 เดือนขึ้นไป
  • เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันถึงระดับที่ป้องกันโรคได้ในกรณีที่แมวเคยได้รับการฉีดวัคซีนครบตามโปรแกรมแล้ว
  • จากนั้นให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันปีละ 1 เข็ม พร้อมวัคซีนรวม 2 เข็ม